FysioReflex® heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Ik vind dat u ervan op aan moet kunnen dat een therapeut voldoet aan een groot aantal kwalificaties en eisen.

Mede hierdoor is FysioReflex® aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen en instituten. o.a. bij de VBAG, RBCZ en instituut massage bij kanker en Westland Oncologienet.

Deze beroepsverenigingen garanderen u als client o.a;

  • een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en VBAG-richtlijn. De opleiding dient geaccrediteerd te zijn door SNRO, FONG, CPION of NVAO
  • bij- en nascholing op hbo-niveau. Leden dienen het verplicht gestelde aantal dagdelen bij- en nascholing te volgen om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft. Daarnaast zijn de leden verplicht om vakliteratuur te lezen en intervisiebijeenkomsten te volgen
  • een goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie, bereikbaarheid, waarnemingsregeling bij afwezigheid en dergelijke. Controle hierop en verdergaande verbetering vindt plaats d.m.v. intercollegiale toetsing;
  • het hebben van een geldig EHBO-diploma met reanimatie
  • het conformeren aan onze interne klachtenregeling en het tuchtrecht van de SRBAG
  • het hebben van een “Verklaring omtrent het Gedrag”
  • werken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Meer informatie: www.vbag.nl / www.rbcz.nl / www.massagebijkanker.nl / HealthCircle®

VBAG logo 2014RBCZ2b0ed325952ccf4690c267768580cf804_f56Logo kleurlogo-Westland Oncologienet

FysioReflex® werkt o.a. samen met;

Jip Regtop Fysiotherapie – Maasland, Maassluis Revalideren en herstellen

CareynVoor hulp en ondersteuning.  Altijd dichtbij

JPT Personal Training & Coaching – Naaldwijk – voor vitaliteit, gezondheid en welzijn

Skin Solution – Maassluis, Vlaardingen – Uw huid in goede handen

Nonverbalecommunicatie – Schipluiden – Coaching en EMDR therapie

Dietistenpraktijk van Zeijl – MaassluisKeep it simple, samen naar een gezonde leefstijl

SenYoga – MaassluisYoga doe je echt voor je zelf!