Geheimhoudingplicht

Als therapeut ben ik gehouden aan het medisch beroepsgeheim en heb ik een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de door jou  verstrekte gegevens, zonder jouw toestemming zal ik geen informatie over jou verstrekken aan derden. 

Mocht je meer informatie willen is er een uitgebreide privacyverklaring op de praktijk aanwezig.

Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als behandelaar een dossier aanleggen. 

Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Jouw dossier bevat onder andere je persoonsgegevens, aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Je hebt altijd recht tot inzage in het eigen dossier.  Het privacyreglement van de praktijk is altijd inzichtelijk op de praktijk.